БОСА ХХК нь Баянзүрх дүүргийн 2016 оны шилдэг худалдааны байгууллагаар шалгарлаа

blog

Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас дүүргийн 2016 оны шилдэг байгууллагуудаа тодрууллаа.
БОСА ХХК нь Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын нийгэм, эдийн засгийн зорилтыг амжилттай хэрэгжүүлж, хэрэглэгчдийг эрүүл аюулгүй бүтээгдэхүүнээр хангах үйлсэд амжилт гарган ажиллаж "ОНЫ ШИЛДЭГ ХУДАЛДААНЫ БАЙГУУЛЛАГА"-аар шалгарлаа.